Events
Des Barker speaks at Safety Seminar PDF Print E-mail

Des Barker

"Be aware of situational and safety structures before you enter into a display, setting up
safety strategic objectives, monitor performances regurlary and apply a conduct of zero tolerance"
Statitics 2010:
25 fatal accidents Worldwide
58% at airshows
29 % Display practice
13 % Air race
Millitary 39%
Civilian 61%

Reasons" 

Flight into terrain – plan continousation

Loss of control

Structure failure /Pilot error

Landing approach

Midair collision – situational awareness

Pilot Error

Airshow Organiser: Fatalities

840 participants died

1340 spectators

 

 
Brad Bennet PDF Print E-mail

DAE

Brad Bennets presented a talk on display authorisations and a buddy system at airshows.
Airshow Organisers can get information about validated pilots on the Raasa and Assa websites.
A recommendation that validations should be done annually at the start of the Airshow Calender
is now under discussion.

 

 
Safety Seminar at Raasa PDF Print E-mail

Safety

ASSA, ATNS and all relevant role-players committed to a safe 2011 airshow arena at
the Raasa/Assa Safety Seminar held at Raasa on Saturday 11 February.
Contact (011) 082 1000 for more information about this seminar.
Register your event six months prior to the date and pay the fees in time. ATNS
offers a free service to Airshows that comply with Assa's rules.

 
Nuwe reguleerder in sportlugvaart

 Nuwe Reguleerders vir ligte sportlugvaart

VEREENIGING. - Twee plaaslike vlieeniers, mnre. Stan Oliver, (links) en
Neil de Lange, (
middel) is deur die Burgelike-lugvaartowerheid aangewys
as die uitvoerende hoofde
van die nuwe reguleerder vir sport- en ontspanningslugvaart in Suid-Afrika.
Die nuwe organisasie "Raasa",(Recreational Aviation Administration South Africa)
is gebaseer op internasionale lugvaartmodelle met die Suid-Afrikaanse konteks
as basis.
Mnr. Colin Jordaan, kommesaris van die Burgerlike-lugvaartowerheid, (regs)
het die nuwe reguleerder verwelkom.
Raasa  se werksaamhede spruit voort uit die tradisionele verteenwoordiging van die Aeroklub
van Suid-Afrika wat reeds vanaf 1939 meer as 4 000 vlieeniers se belange in Suid-Afrika in
wetgewende strukture verteenwoordig. Volgens De Lange sal Raasa vanaf Februarie 2009
verantwoordelik wees vir die uitreiking van lisensies aan vlieeniers van mikroligte, gyro- en
ligte sportvliegtuie."Raasa se take sluit ook in om wetgewing te ontwikkel en om ondersoeke
in die oorsake van ongelukke te bestuur," het hy gese.
* Die Aeroklub se werksaamhede behels steeds verteenwoordiging van sy lede, insluitende 14 sportlugvaartdisiplines, in die algemene en lugvaartarena.

Foto: Die uitvoerende Raad van Raasa is voor van links Obert Chakarisa (BLO: vliegtuig-veiligheid),
Stan Oliver (Raasa: voorsitter) en Anton Richman (BLO: lugruimveiligheid). Agter is Chris Booysen
(South African Power Flying Association), Robert Gassman (Misasa), Neil de Lange
(Raasa: uitvoerende hoof) en kpt. Colin Jordaan (BLO: kommesaris).

JOHANNESBURG- Die Burgelike-lugvaartowerheid (BLO) is verbind tot die veilige gebruik en
regulering van die nasionale lugvaart-arena. So het kpt. Colin Jordaan, kommesaris van die BLO,
media-rolspelers tydens die bekendstelling van die nuutsgestigte reguleerder, Raasa
(Recreational Aviation Administration South Africa) ingelig.
Raasa sal vanaf Februarie 2009 lisensies namens die BLO aan vlieeniers van mikroligte, gyro-
en ligtesportvliegtuie uitreik. Jordaan het terselfdertyd ook die mandaat aan Raasa gegee om
namens die BLOondersoeke in vliegtuigongelukke en insidente te bestuur.
"Die BLO se agterstand met ongeluksverslae word tans aangespreek en daar is redaksionele
personeel aangestel om die proses te versnel.Die ideaal is om 'n ongeluksverslag binne 12 maande af te handel," het hy gese.
Jordaan het uitgewys dat elke vlieenier wat vir sy vlieglisensie leer, weet van wat reg en verkeerd is. "Ons moet uitvind waarom vlieeniers steeds reels
oortree tot nadeel van alle gebruikers in die algemene lugvaart-arena; die BLO se doel is om kwaliteitverslae van die ongelukkige en insidente te
lewer waardeur alle verbruikers kan leer; op die wyse lewer ons'n beter diens aan verbruikers en 'n diens waardeur almal kan leer, " het hy gese.

Raasa maak geskiedenis in Suid-Afrikaanse lugvaart

Die ingebruikneming van Raasa, word as geskiedkundig in die land se lugvaart-omgewing deur kundiges beskryf.
Raasa se bestaansreg spruit voort uit die Aeroklub van Suid-Afrika wat reeds vanaf 1939 tot voordeel van lugvaart in Suid-Afrika deur vrywilligers
bedryf word.
Volgens kpt. Colin Jordaan, kommesaris van die Burgelike-lugvaartowerheid (BLO), het die Aeroklub waardevolle ondersteuning gebied maar
kon as gevolg van sekere grondwette nie voorheen bemagtig word om ten volle reg in die regsprosesse aangewend te word nie.
"Werksaamhede in Raasa word deur die BLO geoudit en die afdeling sal ten volle in beheer wees van die ontwikkeling en regulering
van lisensiering in sekere sportlugvaart-kategoriee. Raasa sal ook ongeluks-ondersoeke loods en het die mandaat om kundigheid aan
te wend," is gese.
Die ontwikkeling en erkenning van Raasa is 'n pluimpie vir die bestuur van die Aeroklub onder meer, mnre. Stan Oliver en Neil de Lange
wat sowat 10 jaar tevore die bankrotskap-organisasie met 'n benarde administratiewe agterstand, tot 'n gesonde finansiele instelling ontwikkel het.  
"Nuwe wetgewing is so pas aangewys wat bepaal dat die bestaande strukture by die BLO voortaan, onder die vaandel van 'n internasionale
onafhanklike liggaam, net "groter" ongelukke sal ondersoek; alle ander ongelukke en insidente in Suid-Afrika sal deur Raasa se strukture
bestuur word," het hy gese.
Volgens mnr. Neil de Lange, uitvoerende hoof, is dit nou Raasa se taak om wette te maak en in die sport- en ontspanningslugvaart arena
te reguleer.
Die Aeroklub sal steeds sy lede in die algemene sport- en ontspanning-lugvaartarena en in die nuwe struktuur van Raasa verteenwoordig.
Die Aeroklub bestaan uit 14-sportlugvaart disiplines met sowat 4 000 lede.